Repàs

Des de Patim, patam, patum oferim la possibilitat de donar suport educatiu a tots aquells nens i nenes que necessitin reforç escolar. Ajudem l’alumne a organitzar-se el temps elaborant plans d’estudi i horaris de treball i ens coordinem amb l’escola per treballar plegats perquè els alumnes assimilin els continguts escolars.

 

Escola i família, fem-ho plegats!