Metodologia

La nostra metodologia vol atendre la diversitat dels nens i nenes tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, el desenvolupament de l’autonomia i de les seves necessitats i interessos i basant-nos en la participació activa de tot l’equip educatiu en el projecte.

L’objectiu és estimular les capacitats i les habilitats dels infants a través de les nostres activitats, que comporten un aprenentatge de valors, d’usos i de costums dins de la dinàmica d’un procés formatiu globalitzador d’educació integral.

 

Aquesta metodologia es desenvolupa tenint en compte:

 • els interessos, les necessitats i les capacitats maduratives dels infants
 • les seves característiques per a l’aprenentatge
 • la confiança en les capacitats dels infants

Els nostres principis metodològics són:

 • l’atenció a la diversitat
 • l’aprenentatge significatiu
 • l’enfocament globalitzador
 • l’establiment de vincles família-escola
 • la coeducació
 • el joc
 • la motivació
 • la participació activa
 • la socialització

 

Criteris d’organització de les activitats:

 • Oferir activitats variades per desenvolupar determinades capacitats tot treballant els diferents llenguatges (verbal, plàstic, matemàtic, musical…).
 • Promoure la participació activa perquè els infants siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge.
 • Adaptar-nos a les necessites i als ritmes de maduració de cada infant.
 • Promoure certs valors com ara el respecte, la tolerància i la veritat.